การใช้งาน Firebase Hosting

จากที่เราได้ทดลองสร้าง REST API โดยใช้ firebase cloud function  แล้วตาม ตัวอย่างการพัฒนา API บน Firebase Cloud Function ด้วย NodeJS และ ExpressJS และ ตัวอย่างการพัฒนา API บน Firebase Cloud Function ตอน 2 Token Authentication ( JSON Web Token )

รับเขียนโปรแกรม Firebase 


ต่อไปจะเป็นการใช้งาน Firebase Hosting ( บริการ Web Hosting ไว้บนระบบ cloud ของ firebase )

1. เปิด command line สร้าง directory ชื่อ my-firebase-app โดยใช้คำสั่ง mkdir my-firebase-app หรือ md my-firebase-app บน windows จากนั้น install firebase-tools  โดยใช้คำสั่ง sudo npm install -g firebase-tools แล้วใส่ password ของเครื่อง ( สำหรับ windows ไม่ต้องมีคำสั่ง sudo นำหน้าก็ได้ )

 2.  เมื่อ install firebase-tools แล้วให้ login เข้าสู่ firebase  โดยใช้คำสั่ง firebase login

 
 3. ใน browser ให้กดอนุญาตตามรูป

 
  

 

 4. ไปที่เว็บ https://firebase.google.com/

 

 5. ไปที่เมนู Hosting และกดเริ่มต้นใช้งาน

 

 6. กดถัดไป

 
 7. เปิด command line พิมพ์ cd my-firebase-app แล้วพิมพ์คำสั่ง firebase init เพื่อเชื่อมโยง folder เข้ากับโปรเจคของ firebase

 

8. เลือกโปรเจคของ firebase ที่ต้องการใช้ hosting

 
 
9.  พิมพ์ yes เพื่อให้ firebase สร้าง folder public สำหรับ ใส่ไฟล์เว็บ

 


  
10. ใน folder my-firebase-app จะมี folder public และใน folder public index.html ซึ่งคือไฟล์เริ่มต้นของหน้าเว็บ สามารถแก้ไขโดย คลิกขวาที่ไฟล์ index.html แล้วเลือก Open With เลือกโปรแกรม visual studio code


 

11.  แก้ไขหน้าเว็บด้วยตามต้องการ

 

12. เราสามารถ แสดงหน้าเว็บแบบ local โดยคำสั่ง firebase serve

 

13.  หากเราต้องการ Deploy เว็บไซต์ไปที่ server ของ firebase เราสามารถใช้ คำสั่ง firebase deploy  เพื่อ upload เว็บไซต์ขึ้นสู่ firebase