การติดตั้ง node js แบบต่างๆ

 

  การติดตั้ง module ต่างของ NodeJS นั้นเราจะใช้คำสั่ง npm  install ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  รับเขียนโปรแกรม NodeJS

npm install  -g ชื่อpackage

การใช้คำสั่งการ install ประเภทนี้เรียกว่าการ install แบบ grobal คือเมื่อเรา install แล้วจะสามารถใช้ comand line ของ module นั้นได้โดยไม่ต้องมี node นำหน้า
เช่น npm install -g firebase-tools , npm install -g @angular/cli
 โดยเมื่อเรา install แบบ grobal แล้วสามารถใช้คำสั่ง firebase init สำหรับ npm install -g firebase-tools  หรือ ng new my-app สำหรับ npm install -g @angular/cli

npm install ชื่อpackage --save

เป็นการเพิ่ม module เข้าไปในโปรเจค โดยจะเพิ่ม Dependencies  เข้าไปในไฟล์ package.json ด้วย
เช่น npm install express --save ซึ่งเมื่อ install แล้วเราสามารถใช้คำสั่ง var express = require('express') ได้

npm install  ชื่อpackage ( ไม่มี --save )

เป็นการเพิ่ม module เข้าไปในโปรเจค โดยจะไม่เพิ่ม Dependencies  เข้าไปในไฟล์ package.json