แก้ปัญหา Jquery Datepicker ให้เป็นรูปแบบ ปี พ.ศ.

Jquery Datepicker นั้นนับว่ามี ประโยชน์มากในการ สร้างตัวเลือกปฎิทิน แต่ปัญหาที่ตามมีคือ Jquery Datepicker  นั้นใช้ปีเป็น ค.ศ. แต่หากต้องการเป็น ปี พ.ศ. สามารถแก้ได้ไฟล์  jquery-ui.js ตามรูปด้านล่าง

รับเขียนโปรแกรม Javascript


Link ที่เกี่ยวข้อง  สร้างตัวเลือกปฎิทินสำหรับปี พศ แบบ Mobile ( โดยไม่ต้องใช้ jquery date picker )
Link ที่เกี่ยวข้อง ReactBootrap ตอน 3 สร้างตัวเลือกปฎิทินภาษาไทยแบบ ปี พ.ศ. ( DatePicker ) ด้วย React + Bootstrap

แก้โดย  วิธี +543 เข้าไป

แก้โดย  วิธี +543 เข้าไป

เปลี่ยนชื่อวัน และเดือนเป็นภาษาไทย

ตัวอย่างการใช้งาน Jquery DatePicker แบบ พศ และเป็นภาษาไทย

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Jquery datepicker  แบบปี พ.ศ. </title>
   <!-- เรียกไลบารี่สร้างปฎิทิน  -->
  <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
  <script src="https://รับเขียนโปรแกรม.net/jquery_datepicker_thai/jquery-ui.js"></script>
  <!-- เรียกไลบารี่สร้างปฎิทิน  -->
  <script>

    function set_cal(ele)//function สร้างตัวเลือกปฎิทิน
    {
      $( ele ).datepicker({
          onSelect:(date_text)=>
          {
            let arr=date_text.split("/");
            let new_date=arr[0]+"/"+arr[1]+"/"+(parseInt(arr[2])+543).toString();
            $(ele).val(new_date);
            $(ele).css("color","");
          },
          beforeShow:()=>{

            if($(ele).val()!="")
            {
              let arr=$(ele).val().split("/");
              let new_date=arr[0]+"/"+arr[1]+"/"+(parseInt(arr[2])-543).toString();
              $(ele).val(new_date);

            }
           
            $(ele).css("color","white");
          },
          onClose:()=>{

              $(ele).css("color","");

              if($(ele).val()!="")
              {

                  let arr=$(ele).val().split("/");
                  if(parseInt(arr[2])<2500)
                  {
                      let new_date=arr[0]+"/"+arr[1]+"/"+(parseInt(arr[2])+543).toString();
                      $(ele).val(new_date);
                  }
              }


          },
          dateFormat:"dd/mm/yy", //กำหนดรูปแบบวันที่เป็น วัน/เดือน/ปี
          changeMonth:true,//กำหนดให้เลือกเดือนได้
          changeYear:true,//กำหนดให้เลือกปีได้
          showOtherMonths:true,//กำหนดให้แสดงวันของเดือนก่อนหน้าได้
      });

    

    }

  $(document).ready(function(){
    //เรียก function set_cal เมื่อเปิดหน้าเว็บ โดยส่ง object element ที่มี id เป็น datepicker เป็นพารามิเตอร์
    set_cal( $("#datepicker") );

  })

  </script>
</head>
<body>
<!-- input วันที่   -->
<p>วันที่: <input type="text" id="datepicker"></p>


</body>
</html>
หรือ ดูการสร้าง Date picker แบบอื่นโดยไม่ต้องใช้ jquery date picker ได้ที่
Link ที่เกี่ยวข้อง  สร้างตัวเลือกปฎิทินสำหรับปี พศ แบบ Mobile ( โดยไม่ต้องใช้ jquery date picker )