การติดตั้ง Python Flask web framework บน Cpanel ( Godaddy Shared Hosting )

 สำหรับผู้ที่พัฒนา Website ด้วย Python และใช้ Flask web framework ที่กำลังใช้งาน Shared Hosting  และมี Cpanel  เป็นระบบจัดการ Hosting ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง และการ Deploy Web ที่พัฒนาด้วย Python Flask web framework โดยใช้ Godaddy Shared Hosting เป็นตัวอย่าง

1.  เข้าไปที่ Cpanel 


2. เลือก Setup Python App

3. เลือก Create Application เพื่อสร้าง Python Application บนเว็บไซต์


4. ระบุไฟล์ของ Python Web Appliction  อยู่ใน folder ชื่อว่า py แล้วกด Create เพื่อสร้าง Application


5.กลับไปหน้าเมนูหลักและไปที่ เมนู File Manager สร้างไฟล์ สำหรับ Python Web Application ใน Folder py จากข้อ 4


6. เข้าไปที่ Folder py

7. สร้างไฟล์สำหรับการ Setup เพื่อติดตั้ง Flask Web Framework

8. สร้างไฟล์ชื่อ requirements.txt สำหรับระบุให้ติดตั้ง Flask Web Framework

9. แก้ไขข้อมูลในไฟล์ requirements.txt 


 10. แก้ไขข้อมูลในไฟล์ requirements.txt  เพื่อระบุให้ลง Flask Web Framework


 11. แก้ไขไฟล์ requirements.txt  เป็น " Flask==1.1.2 " คือใช้ Flask Web Framework 1.1.2 แล้วกด
Save Changes เพื่อบันทึก

 

12. กลับไปที่เมนู Setup Python App เพื่อติดตั้ง Flask

13. เลือกแก้ไข Python Application ที่ชื่อ py ตามที่ ได้สร้างเอาไว้


14. กำหนดให้ Config File เป็น requirements.txt  ( ตามที่สร้างไว้ในข้อ 7 ถึง 11 ) แล้วกด Add


15. รันไฟล์ Pip Install เพื่อติดตั้ง Flask 


16. กลับไปที่ File Manager สร้างไฟล์ชื่อว่า myproject.py ใน Folder py เพื่อแสดงข้อความในหน้าเว็บ

17. กดแก้ไขไฟล์ myproject.py เพื่อแสดงข้อความในหน้าเว็บ 


18. พิมพ์ Code 

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello_world():
    return 'Hello, World!'


19. แก้ไขไฟล์ชื่อ passenger_wsgi.py  เพื่อกำหนดให้นำไฟล์ myproject.py มาแสดง


20. พิมพ์ Code

from myproject import app as application 

เพื่อให้นำไฟล์ myproject.py มาแสดง

21. กลับไปที่ เมนู Setup Python App เลือก Application py ที่เราได้สร้างไว้แล้วกด Restart แล้วทดลองเปิดดูหน้าเว็บ

22. ผลลัพธ์ที่ได้คือ