พัฒนา Web Application ด้วย PHP MySQL บน Docker

สำหรับนักพัฒนา Web Application โดย PHP MySQL นอก XAMPP ที่ใช้จำลอง Server ในการพัฒนาแล้วยังมี Docker โปรแกรมสำหรับ จำลอง Server เพื่อพัฒนา WebApplication ได้อีกทางหนึ่ง ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการติดตั้ง Docker สำหรับพัฒนา Web Application โดยใช้ PHP และ MySQL

1. Install Docker จาก https://www.docker.com/

2. เมื่อ Install Docker แล้วให้ Download Zip ไฟล์จาก
http://xn--12cb3ech1bdffb0m0b3iuam.net/php_mysql_docker.zip

3. สร้าง Folder php_mysql_docker  แตกไฟล์ Zip ที่ Download มาไว้ใน  Folder php_mysql_docker4. เปิด Terminal  และไปที่ Path ที่ได้สร้าง Folder php_mysql_docker ไว้ ( ในที่นี้คือ folder Documents ) และ สร้าง Container โดยใช้คำสั่ง

docker-compose up -d
เมื่อสร้าง Container เสร็จแล้ว ลองทดสอบเข้าเว็บ โดย เปิด http://127.0.0.1/ บน Browserทดสอบเข้า phpmyadmin http://127.0.0.1/phpmyadmin
ซึ่ง Username  จะเป็น root และ Password คือ rootpassword

Code ไฟล์เว็บให้เก็บไว้ใน Folder html


หากต้องการเชื่อมต่อกับ Database ใน docker สามารถใช้ Code

$dbUname="root";
$dbPword="rootpassword";
$dbHost="database_server";
$dbName="mysql";
$link=mysqli_connect($dbHost,$dbUname,$dbPword,$dbName);


คำสั่งต่างๆ ของ Docker Compose
หากเราต้องการ ให้ใช้คำสั่ง docker-compose stop
หากเราต้องการ ให้ใช้คำสั่ง docker-compose down
หาต้องการดูว่ามี container อะไรที่รันอยู่ให้ใช้คำสั่ง  docker-compose ps