วิธีสร้าง SEO friendly URL สำหรับ PHP Website


 http://localhost/product.php?id=1&keyword=iphone คือ URL สำหรับเว็บที่พัฒนาด้วย PHP ทั่วๆ ไป
แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถใช้ URL เป็น http://localhost/สินค้า/iphone/1 ได้ ซึ่งจะดีกับ การทำ SEO มากกว่า ซึ่งเราสามารถทำได้โดยสร้างไฟล์ .htaccess ดังตัวอย่างตัวอย่างต่อไปนี้

รับเขียนโปรแกรม PHP


1. สร้างไฟล์ชื่อ product.php และไฟล์ .htaccess สำหรับ XAMPP ให้สร้างไว้ใน  Folder htdocs2. เขียนไฟล์ .htaccess โดย กำหนดให้เมื่อเข้าหน้าเว็บด้วย "สินค้า/keyword/รหัสสินค้า" จะเรียกไฟล์  product.php?keyword=&id=

ดังนี้

RewriteEngine on

RewriteRule ^สินค้า/(.*)/(.*)) product.php?keyword=$1&id=$2


3. ในไฟล์ product.php กำหนดให้นำ keyword และ id มาแสดงดังนี้
 <?php
    echo $_GET["keyword"];
    echo "<br />";
    echo $_GET["id"];
?>

เมื่อ เรียก http://localhost/สินค้า/iphone/1 ผลที่ได้คือ